COOKIEs

På dette website anvendes cookies, men du har mulighed for at sige nej tak til cookies, hvis du ønsker det.

 

Første gang du besøger websitet, præsenteres du for en besked om cookies øverst på siden.

 

Hvad er en cookie?

En cookie er en tekstfil, der sættes på din computer, når du besøger en hjemmeside. I denne tekstfil gemmer hjemmesiden informationer, som den gerne vil kunne læse, næste gang du besøger siden. Det er ofte informationer, der bruges til statistik og analyse, og er helt ufarlige.

 

En cookie er en tekstfil, ikke en programfil. Det betyder, at cookien ikke selv kan gøre noget på din computer. Den kan ikke indsamle oplysninger, sprede virus eller på anden måde gøre skade. Indholdet af cookies læses og skrives af de hjemmesider, du som bruger besøger.

 

Når du bruger hjemmesiden sættes en sessionscookie, som er nødvendig for, at websitet fungerer optimalt. 

 

Kategorier af personoplysninger og deres kilde

Der indsamles alene personoplysninger i form af IP-adresse, samt adfærd (klik på forskellige undersider på hjemmesiden). Der indsamles alene personoplysninger, som den besøgende selv afgiver.

Når man besøger min hjemmeside, indsamler jeg information om den besøgendes adfærd med det formål at opsamle statistik om brugen af hjemmesiden, samt med det formål at kunne lave målrettet markedsføring.

 

De data vi indsamler til statistik, opbevares i 26 måneder hos Google Analytics, hvorefter de automatisk slettes. Øvrige data der videregives til 3. part kontrolleres af disse, hvorfor vi ikke har kontrol med hvornår data slettes.

Ja tak

Hvis du trykker på "Acceptér", eller hvis du klikker videre til en ny side uden at tage stilling til cookies, sættes cookies på din computer, og meddelelsen på forsiden forsvinder. Næste gang du besøger websitet med samme browser, vil du ikke blive spurgt, om du vil acceptere cookies, og der vil fortsat blive sat cookies.

 

Der sættes for nuværende alene en cookie, der husker dit valg om cookies.

 

Nej tak

Hvis du trykker på "Acceptér ikke", sættes ikke cookies. Der sættes kun en cookie, som husker, at du ikke ønsker, at der sættes cookies.

 

Ønsker du slet ikke, at der sættes cookies på din computer, skal du slå cookies fra i din browser. Du skal være opmærksom på, at der i så fald kan være elementer på websitet, som ikke fungerer.

 

Skift indstillinger for cookies

Du har altid mulighed for at skifte dine indstillinger.

 

Links til andre hjemmesider

Der kan på hjemmesiden være links til andre hjemmesider eller samarbejdspartnere. Vi kan ikke holdes ansvarlige for indholdet på disse hjemmesider eller hjemmesidernes indsamling af personoplysninger.

COOKIE OG PRIVATLIVSPOLITIK

NÅR MAN BENYTTER MIN HJEMMESIDE

Formål

Når man besøger min hjemmeside, indsamles der information om den besøgendes adfærd med det formål at opsamle statistik om brugen af hjemmesiden, samt med det formål at kunne lave målrettet markedsføring.

 

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger

Behandlingen af personoplysninger sker under legitim interesse (interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningen), idet der afvejes at opsamling og videregivelse af adfærdsoplysninger på min hjemmeside ikke bryder med den besøgendes grundlæggende rettigheder.

Man kan til en hver tid fravælge at denne videregivelse sker, ved at ændre indstillinger for 3. parts cookies under min cookiepolitik.

 

Kategorier af personoplysninger og deres kilde

Der indsamles alene personoplysninger i form af IP-adresse, samt adfærd (klik på forskellige undersider på hjemmesiden). Der indsamles alene personoplysninger, som den besøgende selv afgiver.

 

Modtagere af personoplysninger

Jeg videregiver indirekte adfærdsmæssige personoplysninger (Ikke personfølsomme) til Google, hvilken er beliggende i USA. Der er indgået databehandleraftaler med Google og det er verificeret, at Google er en del af EU's certificeringsaftale "Privacy Shield", som sikrer at selskaber i USA behandler personoplysninger i henhold til gældende EU lovgivning.

 

Den registreredes rettigheder

Hvis man ved eller har en formodning om, at jeg behandler personoplysninger om en selv, har man en række rettigheder i forhold til behandlingen. De enkelte rettigheder er uddybet herunder.

 

Skulle man vælge at gøre en af sine rettigheder gældende, eks. ved at bede om indsigt i hvilke personoplysninger jeg behandler om en selv, skal man rette henvendelse til mig via e-mail på info@nordicofnature.dk

Når jeg har modtaget e-mailen og efterfølgende verificeret identiteten - for at sikre at jeg ikke udleverer personoplysninger til uvedkommende - igangsættes processen.

Retten til indsigt

Man har ret til at bede om indsigt i de personoplysninger jeg behandler om en selv. Såfremt der behandles personoplysninger om personen, udleveres denne information om disse, samt formål og lovhjemmel.

 

Retten til at gøre indsigelse

Man har ret til at gøre indsigelse, hvis man er uenig i min behandling af personoplysningerne. Om en indsigelse efterleves vurderes fra gang til gang.

 

Retten til at bede om begrænsning

Man har ret til at bede om, at jeg begrænser behandlingen. Hvis jeg behandler personoplysninger, kan man i visse tilfælde bede om at få begrænset behandlingen, hvis ikke man ønsker at alle de registrerede data skal indgå i behandlingen.

 

Retten til at bede om sletning

Man har ret til at bede om at blive slettet. Denne rettighed er ikke endegyldig, da visse data ikke kan slettes pga. anden lovgivning eller hvis aftale og formål giver virksomheden ret til at opbevare personoplysningerne.

 

Retten til at bede om berigtigelse

Skulle de personoplysninger jeg behandler være forkerte, har man ret til at få disse opdateret med korrekt information.

 

Retten til Dataportabilitet

Man har ret til at få udleveret sine personoplysninger i et maskinlæsbart format. Bemærk at der alene er tale om de personoplysninger man selv har givet til os.

 

Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis behandlingen af personoplysninger er baseret på et samtykke, så kan dette til en hver tid trækkes tilbage, hvorved behandlingen ophører.

 

Retten til at klage

Man er altid velkommen til at henvende sig til mig, hvis man har spørgsmål eller ønsker at klage over en behandling af sine personoplysninger. Hvis man ikke er tilfreds med mit svar, har man mulighed for at klage til Datatilsynet. Se mere på Datatilsynets hjemmeside

NÅR MAN BENYTTER KONTAKTFORMULAREN PÅ HJEMMESIDEN

Formål

Når man benytter en kontaktformular på min hjemmeside, behandler jeg de angivne personoplysninger med det formål at kunne vende tilbage på henvendelsen.

 

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger

Behandlingen af personoplysninger sker under legitim interesse (interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningen), idet jeg afvejer at den besøgendes selv har afgivet oplysningerne med henblik på at blive kontaktet.

 

Kategorier af personoplysninger og deres kilde

Der indsamles generelle kontaktoplysninger i form af navn, e-mail og telefonnummer. Der udover beder jeg om en besked, der kan uddybe hvad henvendelsen drejer sig om. Der indsamles alene personoplysninger, som den besøgende selv afgiver.

Modtagere af personoplysninger

De personoplysninger der afgives vil ikke blive hverken videregivet eller overdraget uden for virksomheden.

 

Opbevaring af personoplysninger

Hvis der på baggrund af henvendelsen indledes et samarbejde, kundeforhold eller på anden måde skabes en tættere relation, vil personoplysningerne blive opbevaret i henhold til relationen. Hvis ikke, vil personoplysningerne automatisk blive slettet inden for 3 måneder fra sidste korrespondance.

 

Automatisk afgørelser og profilering

De indsamlede personoplysninger anvendes ikke for forbindelse med hverken automatiske afgørelser eller profilering (Google, Linkedin, Facebook eller andet).

NÅR MAN BENYTTER KONTAKTFORMULAREN PÅ HJEMMESIDEN

Formål

Når man benytter en kontaktformular på min hjemmeside, behandler jeg de angivne personoplysninger med det formål at kunne vende tilbage på henvendelsen.

 

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger

Behandlingen af personoplysninger sker under legitim interesse (interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningen), idet jeg afvejer at den besøgendes selv har afgivet oplysningerne med henblik på at blive kontaktet.

 

Kategorier af personoplysninger og deres kilde

Der indsamles generelle kontaktoplysninger i form af navn, e-mail og telefonnummer. Der udover beder jeg om en besked, der kan uddybe hvad henvendelsen drejer sig om. Der indsamles alene personoplysninger, som den besøgende selv afgiver.

Modtagere af personoplysninger

De personoplysninger der afgives vil ikke blive hverken videregivet eller overdraget uden for virksomheden.

 

Opbevaring af personoplysninger

Hvis der på baggrund af henvendelsen indledes et samarbejde, kundeforhold eller på anden måde skabes en tættere relation, vil personoplysningerne blive opbevaret i henhold til relationen. Hvis ikke, vil personoplysningerne automatisk blive slettet inden for 3 måneder fra sidste korrespondance.

 

Automatisk afgørelser og profilering

De indsamlede personoplysninger anvendes ikke for forbindelse med hverken automatiske afgørelser eller profilering (Google, Linkedin, Facebook eller andet).

NÅR MAN BESØGER MIN FACEBOOK & INSTAGRAM SIDE

Formål

Jeg og Facebook indsamler og behandler personoplysninger, når du besøger virksomhedens Facebook-sider ("fansider"). Formålet med behandlingen er at kunne markedsføre mig overfor potentielle kunder, besvare henvendelser og lignende beslægtede formål.

 

De konkrete Facebook-sider administreret af mig er er:

- www.facebook.com/NordicofNature 

- www.Instagram.com/Nordic_of_Nature

 

Jeg følger Datatilsynets gældende retningslinjer omkring det delte dataansvar og tilstræber mig for at sikre, at de besøgende på min Facebook-side får information om persondata. Som nævnt nedenfor i nærværende politik, har man også som besøgende på vores Facebook-sider mulighed for at udøve sine rettigheder fx retten til indsigt, retten til at gøre indsigelse og retten til sletning.

 

Retsgrundlaget for min behandling af personoplysninger

Behandlingen af personoplysninger sker baseret på legitim interesse ud fra en interesseafvejning. Der behandles ikke oplysninger, hvor samtykke er påkrævet. 

 

Kategorier af personoplysninger og deres kilde

Der indsamles kontaktoplysninger typisk i form af navn. Modtager jeg følsomme oplysninger/særlige kategorier af oplysninger bliver disse slettet så snart de kommer til min kendskab.

Modtagere af personoplysninger

De personoplysninger der afgives vil ikke blive videregivet uden for virksomheden.

 

Opbevaring af personoplysninger

Da de personoplysninger der afgives på Facebook-siden afgives af personen selv på en offentligt tilgængelige side, vil oplysningerne i udgangspunktet ligge på siden, så længe denne eksisterer. Man kan som afgiver af oplysningerne altid gøre indsigelse i forhold til interesseafvejningen, med henblik på at få slettet eventuelle opslag.

 

Automatisk afgørelser og profilering

Jeg antager, at Facebook foretager automatiske afgørelser og profilering på den del af personoplysningerne, som Facebook er dataansvarlig for. Jeg benytter ikke automatiske afgørelser og profilering.

 

Bemærk! Hvis du ikke ønsker, at dine oplysninger behandles, bedes du undlade at besøge min Facebook-side, da det på nuværende tidspunkt ikke er muligt for mig at ændre på Facebooks indstillinger for opsamling af data.